Wapro KAPER

Program księgowy WAPRO Kaper to nie tylko podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) ale kompletny, wygodny zestaw narzędzi do zarządzania małą firmą. Pozwala również rozliczać ryczałtową ewidencję sprzedaży, najem, prowadzić uproszczone płace, ewidencję środków trwałych i rozliczenie samochodów.

Dzięki prostocie obsługi nawet użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą samodzielnie prowadzić dokumentację księgową oraz naliczać zobowiązania podatkowe oraz opłaty ZUS.

Księga podatkowa WAPRO Kaper jest dostępna w trzech wariantach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości i o różnym profilu działalności:  START, BIZNES, BIURO oraz PRESTIŻ.

Możliwości programu różnią się w zależności od wybranego wariantu.

Najważniejsze korzyści płynące z użytkowania programu WAPRO Kaper:

Obsługa wynagrodzeń

Ewidencja środków trwałych

Rozliczanie przebiegów samochodów

Obsługiwane formy opodatkowania: Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałtowa ewidencja sprzedaży, rozliczanie dochodów z najmu